BARBARA MULLER & PROJECTS

 

HET BABYHUIS

Stichting het Babyhuis is een initiatief dat sinds eind 2013 in een mooi pand aan de Brouwersdijk 211 in Dordrecht opvang biedt aan baby’s, voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen; daarnaast biedt het woonruimte en begeleiding aan hoogzwangeren en pas bevallen vrouwen. Voor die doelgroep zijn 4 moeder-kind-units beschikbaar en drie plaatsen waar een moeder en haar baby intensieve 24-uurs-zorg krijgen.
Doel van deze drie vormen van zorg is het tot stand brengen, bevorderen en continueren van hechting tussen moeder en kind en op den duur een veilige terugkeer van beiden naar een eigen woonomgeving.
Op basis van de hulpvraag, de beschikbaarheid en de samenstelling van de groep opgevangen moeders wordt gekeken of een plaatsing mogelijk is. Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden, maar waarvan verwacht wordt dat ze dit wel op relatief korte termijn kan. Dit mede dank zij een persoonlijk ondersteuningsaanbod, vaak vorm gegeven met onze samenwerkingspartners (ketenpartners).
Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig heeft en past bij iedere plaatsing persoonlijke zorg op maat aan.
De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de geplaatste kinderen zich veilig voelen en zich hechten aan hun moeder. Daarnaast bieden wij hulp en zorg aan de moeder met als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig voor haar baby kan zorgen.
Het bestuur, de coördinator zorg en het zorgteam van de Stichting hechten er grote waarde aan de organisatie op professionele wijze vorm te geven en helder en transparant te zijn over de werkwijze naar zowel cliënten, ketenpartners als financiers.

Website ...

 

 

 

BESCHERMDE WIEG

Voor de meeste vrouwen is de geboorte van een baby een gebeurtenis die zij nooit zullen vergeten en die hen gelukkig maakt. Maar er kunnen redenen zijn waardoor jij je niet in staat voelt om je baby zelf te verzorgen en op te voeden waardoor je eigenlijk geen andere mogelijkheid ziet dan je baby af te staan.
In Nederland zijn er verschillende goede mogelijkheden om onder geheimhouding te bevallen en je kindje af te staan, dus zonder dat dit bij jouw familie, vrienden of kennissen bekend wordt. Dit kan via de Fiom en de SIRIZ. Zij kunnen je hulp bieden bij het organiseren van zorg bij de bevalling, het afstand doen van je baby en ervoor zorgen dat jouw kind later na kan gaan wie zijn of haar moeder (en vader) is.
Er kunnen redenen zijn waarom je de hierboven genoemde instellingen niet wilt benaderen. Je kunt in dat geval de Beschermde Wieg contacten. Een van onze professionele vrijwilligers zal je antwoord geven op je vragen en je helpen verantwoorde keuzes te maken als het om de toekomst van jouw baby gaat.
Als je écht geen kant meer op kunt en hebt besloten afstand te doen van je baby, door hem of haar ergens onbeschermd achter te laten, dan kan je ervoor kiezen de baby in een speciaal kamertje achter te laten. Zo’n kamer vind je op verschillende locaties. Je baby wordt er warm en veilig opgevangen en het zal hem of haar aan niets ontbreken. En is er medische zorg nodig? Dan gaan wij daar direct achteraan.
Bel, 24 uur per dag, 7 dagen per week onze noodlijn, 0800-6005, wij zijn er voor jou. Uit liefde voor leven.

Website ...

 

 

 

TINNITUS SHARING COMMUNITY

De workshop Tinnitus Sharing Community biedt, dankzij een uniek en veelzijdig aanbod, de ruimte dat hart en hoofd weer in verbinding komen en gaan stromen. Een veilige omgeving met lotgenoten, waar ruimte is om te spreken over de belemmeringen die tinnitus met zich meebrengt. De eenzaamheid en wanhoop die je kunt voelen. Dit gebeurt met respect, liefde en zonder oordeel. De plek voor stilte, vertraging, kracht, saamhorigheid, bewustwording en ontspanning.

Meer ...

 

 

STOKHOLM

STOKHOLM Changemaking Community nodigt jou uit te ontdekken waar je kracht en potentieel ligt via een inspirerend en uniek aanbod van gym voor lichaam en geest. De plek waar je oplaadt, de powerbank voor innerlijk en uiterlijk. Waar hoofd en hart in verbinding komen én blijven en je inzichten krijgt in je eigen handelen.

Bij STOKHOLM kun je terecht voor o.a. gym, yoga, mindfulness, biofotonen therapy, connected breathing en diverse andere experiences, cursussen en workshops. Natuurlijk kom je er ook voor een gezellig drankje of een van de heerlijke bites. Alles klaargemaakt met respect voor mens, dier en milieu. Dat betekent veel biologisch en vegetarisch!

Website ...