PROJECTEN

HET BABYHUIS

Het Babyhuis biedt baby’s zo langs als nodig is, een veilig, warm en liefdevol thuis. Het Babyhuis geeft hiermee ouders, die geen andere uitweg zien dan de zorg voor hun baby over te dragen, de ruimte om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de verzorging en opvoeding van hun baby en zelf tot rust te komen. De pijlers in het huis zijn gericht op herstel van de band tussen biologische ouders en kind.


In het Babyhuis wordt een plek gecreëerd waar deze kinderen zich positief kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewenst voelen. Een heilzaam leefklimaat met als fundament vier belangrijke pijlers, zorgt voor het herstel van het basisvertrouwen van de baby, het gevoel van eigenheid en een veilige hechting, wat voor de ontwikkeling van kinderen een belangrijke voorwaarde is.

Plaatsing in het Babyhuis is vooral in het vrijwillig kader omdat daar nog zoveel mogelijk is. Biologische ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de verzorging van hun kind en indien nodig geholpen opvoedkundig sterker te worden. Wanneer onze samenwerkinspartners ouders doorverwijzen naar het Babyhuis kunnen zij de biologische ouders ondersteunen bij hun specifieke problematiek. De communicatielijnen zijn kort en transparant. In alles staat het belang van biologische ouders en het kind voorop. Het Babyhuis spant zich daarom ook in kinderen NIET onnodig door te plaatsen anders dan naar huis.


De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de levensstart van de geplaatste kinderen zo goed mogelijk gestalte krijgt, waardoor zij de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen teneinde op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

 
 
website het Babyhuis
 
 

BESCHERMDE WIEG

In 2014 is stichting Beschermde Wieg opgericht.
Deze stichting heeft als doel vrouwen die zwanger zijn en geen reguliere hulpverlening durven, willen of kunnen zoeken van mens tot mens in vertrouwen te helpen. In haar zwangerschap en vlak voor, tijdens en na de bevalling. Via een 0800 nummer is altijd iemand bereikbaar om haar te woord te staan, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

 

In september opent de stichting twee Beschermde Wieg kamers in Papendrecht en Groningen voor die kinderen waarvan hun moeder hen het recht op afstamming zullen ontzeggen en waarbij die moeder zelf geen hulpverlening wil, kan of durft te aanvaarden. De stichting hoopt hiermee babysterfte te verminderen, zo ook het onveilig achterlaten van een baby in hulpeloze toestand. In de kamer wordt moeder uitgenodigd in contact te treden met de Beschermde Wieg moeder. Ze krijgt een brief mee met belangrijke informatie over wat er te gebeuren staat met haar baby en hoe belangrijk het is dat haar kind weet waar het vandaan komt. Ook informatie van een verloskundige staat erin vermeld.


De moeder kan op haar beslissing terugkomen wanneer ze het hoofd boven water heeft door zich alsnog bekend te maken.
De stichting zal facts en figures bij gaan houden met als doel het aantal zorgmijders in kaart te brengen die een beroep doet op de stichting, zo ook de hulpvraag die gesteld wordt en het resultaat van de inspanning van de stichting.
Jaarlijks worden deze cijfers gepresenteerd.


In Nederland zijn er lokale initiatiefnemers, die zich aan kunnen sluiten bij Stichting Beschermde Wieg en een Beschermde Wieg kamer in kunnen richten.

 
website Beschermde Wieg
 
 

DUSHI HUIS

Barbara heeft in 2011 samen met Alex de Bokx, oprichter van de Dushi Huizen, het Dushi Huis in Dordrecht geopend.
Het Dushi Huis biedt langdurig plek aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en veel pleeggezinnen hebben gezien. Een nieuw thuis waar het leven gevierd wordt en waar broertjes en zusjes weer samenkomen en biologische ouders worden omarmd.